aktion
Goldbarren 5g - philoro

Goldbarren 5g - philoro

Kaufen: € 202,50

Verkaufen: € 187,70

aktion
Goldbarren 10g - philoro

Goldbarren 10g - philoro

Kaufen: € 393,50

Verkaufen: € 375,40

aktion
Goldbarren 20g - philoro

Goldbarren 20g - philoro

Kaufen: € 775,00

Verkaufen: € 750,80

aktion
Goldbarren 1oz - philoro

Goldbarren 1oz - philoro

Kaufen: € 1.194,70

Verkaufen: € 1.164,60

aktion
Goldbarren 50g - philoro

Goldbarren 50g - philoro

Kaufen: € 1.910,60

Verkaufen: € 1.869,00

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

Kaufen: € 1.994,80

Verkaufen: € 1.879,00

Gold CombiBar 100 x 1 g - philoro

Gold CombiBar 100 x 1 g - philoro

Kaufen: € 3.924,00

Verkaufen: € 3.758,00

aktion
Goldbarren 250g - philoro

Goldbarren 250g - philoro

Kaufen: € 9.458,00

Verkaufen: € 9.355,00

aktion
Goldbarren 500g - philoro

Goldbarren 500g - philoro

Kaufen: € 18.891,00

Verkaufen: € 18.710,00

aktion
Goldbarren 1000g - philoro

Goldbarren 1000g - philoro

Kaufen: € 37.767,00

Verkaufen: € 37.390,00