aktion
Goldbarren 5g - philoro

Goldbarren 5g - philoro

Kaufen: € 203,40

Verkaufen: € 188,60

aktion
Goldbarren 10g - philoro

Goldbarren 10g - philoro

Kaufen: € 395,20

Verkaufen: € 377,10

aktion
Goldbarren 20g - philoro

Goldbarren 20g - philoro

Kaufen: € 778,50

Verkaufen: € 754,20

aktion
Goldbarren 1oz - philoro

Goldbarren 1oz - philoro

Kaufen: € 1.200,00

Verkaufen: € 1.170,00

aktion
Goldbarren 50g - philoro

Goldbarren 50g - philoro

Kaufen: € 1.919,10

Verkaufen: € 1.877,60

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

Gold CombiBar 50 x 1 g - philoro

Kaufen: € 2.003,40

Verkaufen: € 1.887,60

Gold CombiBar 100 x 1 g - philoro

Gold CombiBar 100 x 1 g - philoro

Kaufen: € 3.941,00

Verkaufen: € 3.775,00

aktion
Goldbarren 250g - philoro

Goldbarren 250g - philoro

Kaufen: € 9.501,00

Verkaufen: € 9.398,00

aktion
Goldbarren 500g - philoro

Goldbarren 500g - philoro

Kaufen: € 18.976,00

Verkaufen: € 18.796,00

aktion
Goldbarren 1000g - philoro

Goldbarren 1000g - philoro

Kaufen: € 37.938,00

Verkaufen: € 37.562,00