FILTERN

-

Preisliste

Ausgedruckt am: 29.03.2020 13:41:34

Goldmünzen

Art. Nr.

1806

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.458,30  

Kaufen

€ 1.581,40  

Art. Nr.

1608

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 372,80  

Kaufen

€ 411,10  

Art. Nr.

1609

Gewicht

0,10 oz

Verkaufen

€ 151,70  

Kaufen

€ 170,60  

Art. Nr.

1610

Gewicht

0,04 oz

Verkaufen

€ 61,80  

Kaufen

€ 78,00  

Art. Nr.

1601

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.465,60  

Kaufen

€ 1.583,70  

Art. Nr.

1001

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.458,30  

Kaufen

€ 1.581,40  

Art. Nr.

1010

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.458,30  

Kaufen

€ 1.581,40  

Art. Nr.

1718

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.458,30  

Kaufen

€ 1.583,70  

Art. Nr.

1087

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.458,30  

Kaufen

€ 1.595,20  

Art. Nr.

1023

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.458,30  

Kaufen

€ 1.582,20  

Art. Nr.

1331

Gewicht

1,00 oz

Verkaufen

€ 1.458,30  

Kaufen

€ 1.591,30  

Art. Nr.

1330

Gewicht

0,25 oz

Verkaufen

€ 365,50  

Kaufen

€ 415,00  

Art. Nr.

1041

Gewicht

3,44 g

Verkaufen

€ 161,30  

Kaufen

€ 180,60  

Art. Nr.

1042

Gewicht

13,77 g

Verkaufen

€ 645,60  

Kaufen

€ 716,20  

Art. Nr.

1515

Gewicht

12,15 g

Verkaufen

€ 569,70  

Kaufen

€ 615,70  

Art. Nr.

1499

Gewicht

6,10 g

Verkaufen

€ 286,00  

Kaufen

€ 315,10  

Art. Nr.

1208

Gewicht

30,49 g

Verkaufen

€ 1.429,60  

Kaufen

€ 1.552,50  

Art. Nr.

1555

Gewicht

7,32 g

Verkaufen

€ 336,30  

Kaufen

€ 376,30  

Art. Nr.

1520

Gewicht

5,81 g

Verkaufen

€ 269,70  

Kaufen

€ 300,10  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

1806

Gold Philharmoniker 1 Unze - 2020

1,00 oz

€ 1.458,30

€ 1.581,40

1608

Gold Philharmoniker 1/4 - EUR

0,25 oz

€ 372,80

€ 411,10

1609

Gold Philharmoniker 1/10 - EUR

0,10 oz

€ 151,70

€ 170,60

1610

Gold Philharmoniker 1/25 - EUR

0,04 oz

€ 61,80

€ 78,00

1601

Gold Mozart Coin 1/1 - philoro

1,00 oz

€ 1.465,60

€ 1.583,70

1001

Gold Krugerrand 1/1

1,00 oz

€ 1.458,30

€ 1.581,40

1010

Gold Maple Leaf 1/1

1,00 oz

€ 1.458,30

€ 1.581,40

1718

Gold Känguru 1/1 - 2020

1,00 oz

€ 1.458,30

€ 1.583,70

1087

Gold American Buffalo 1/1

1,00 oz

€ 1.458,30

€ 1.595,20

1023

Gold American Eagle 1/1

1,00 oz

€ 1.458,30

€ 1.582,20

1331

NEU

Gold The White Horse of Hanover 1 Unze - The Queen's Beasts 2020

1,00 oz

€ 1.458,30

€ 1.591,30

1330

NEU

Gold The White Horse of Hanover 1/4 Unze - The Queen's Beasts 2020

0,25 oz

€ 365,50

€ 415,00

1041

Gold Dukaten 1-fach

3,44 g

€ 161,30

€ 180,60

1042

Gold Dukaten 4-fach

13,77 g

€ 645,60

€ 716,20

1515

Gold Babenberger 1000 ATS

12,15 g

€ 569,70

€ 615,70

1499

Gold 20 Kronen

6,10 g

€ 286,00

€ 315,10

1208

Gold 100 Kronen

30,49 g

€ 1.429,60

€ 1.552,50

1555

Gold Sovereign

7,32 g

€ 336,30

€ 376,30

1520

Gold Vreneli

5,81 g

€ 269,70

€ 300,10

Goldbarren

Art. Nr.

2003

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 234,40  

Kaufen

€ 262,20  

Art. Nr.

2803

Gewicht

5,00 g

Verkaufen

€ 234,00  

Kaufen

€ 262,00  

Art. Nr.ArtikelGewichtVerkaufenKaufen

2003

Goldbarren 5g - Münze Österreich

5,00 g

€ 234,40

€ 262,20

2803

Goldbarren 5g - Argor Heraeus

5,00 g

€ 234,00

€ 262,00